।मुक्तक । निर्णय [] हाङओजा थेगिम

घर जलाएर लुङ्वा
कोइलाको व्यापार पनि के गर्नु र
आफू त कञ्चन लुङ्वा
उड्दै भुसमा ठाउँ पनि के सर्नु र
अरुको सुन्यो आफैं गुन्यो–
आत्मा घात गरेर लुङ्वा
पीडामा जल्दैआफैँ पनि के मर्नु र।

[] हाङओजा थेगिम

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य समाचार